Kategórie
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00,- EUR
s DPH:0.00,- EUR
zobraziť1 2 3  
 KATALÓGY PDF

MANK KATALÓG 2019
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Kalkulačka mien
 Dopravu zabezpečuje
UPS
 Udalosti
 Online status
 Newsletter

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek a newslettrov alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré Vám prináležia v súvislosti s GDPR / Nariadením o ochrane osobných údajov/.

Správca
Stránku www.servitky.com prevádzkuje spoločnosť DECORE s.r.o., so sídlom Lieskovská 2542/13, Nové Mesto nad Váhom,91501,
Ičo :44617062, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21327/R .

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, teda určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
Kontaktné údaje
Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: decore@decore.sk alebo na tel. čísle 0907 781 580.

Prehlasujeme
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:
Budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platných právnych základov a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností a udeleného súhlasu. Týmto spôsobom plníme podľa článku č.13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte a to z nasledujúcich dôvodov:

poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Na poskytovanie našich služieb a plnenie zmluvy potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu:
-e-mail, napr. na zaslanie prístupov do aplikácie, informácií o produktoch, vedenie účtovníctva.
Ak ste naši zákazníci, Vaše osobné a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme si splnili zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Čo sú súbory cookie

Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Tým, že používame súbory cookie nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookie, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookie aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookie, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Ako používame súbory cookie

Súbory cookie používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookie používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, remarketing atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookie nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Typy súborov cookie

  • (a) súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstráni.
  • (b) trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas. Tieto trvalé súbory cookie môže užívateľ kedykoľvek vymazať.

Nastavenie súborov cookie

Ponuka prevažnej časti prehľadávačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení t.j. prehľadávač zvyčajne obsahuje možnosti ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme pri registrácii, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností, ktorým ich poskytujeme iba v minimálnom rozsahu, a to z dôvodu bezproblémového doručenia objednaného tovaru priamo k vám.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo služby spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere spracovateľa budeme klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: decore@decore.sk

Právo na informácie
Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Právo na prístup
Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Na Vašu žiadosť Vám podľa možností obratom, najneskôr však do 15 dní písomne oznámime, aké údaje máme o Vás zaznamenané.

Právo na doplnenie a zmenu osobných údajov
Ak sa u vás niečo zmení alebo budú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov, ktoré na Vaše požiadanie opravíme.

Právo na obmedzenie spracovania
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že Vaše údaje, ktoré spracovávame sú nepresné, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr. odhlásením z newslettra obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenosnosť údajov
Právo na prenos údajov si uplatníte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na spracovanie tejto požiadavky budeme potrebovať aspoň 15 dní.

Právo na výmaz osobných údajov
Právo na výmaz osobných údajov ( právo byť zabudnutý) je Vašim ďalším právom. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na spracovanie Vašej požiadavky v súvislosti s právom na výmaz budeme potrebovať aspoň 15 dní.
V niektorých prípadoch sme viazaní aj zákonnou povinnosťou, a napr. sme povinní evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radí, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettrov a obchodných oznámení
E-maily s inšpiráciou a motiváciou, články s produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť
Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

V NMnV 20.5.2018

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.
ROZUMIEM